| |     ћирилица | english  
Naslovna
Izbori za narodne poslanike - nastavak sprovođenja izbornih radnji

Predsednik Republike Srbije je 10.maja o.g. doneo Odluku o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike ("Službeni glasnik RS", broj 68/20), kojom je kao datum održavanja izbora određen 21. jun 2020.

Republička izborna komisija (RIK), kao organ koji sprovodi postupak izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, donela je rešenje 11.maja o.g. o nastavku izbornih radnji. Takođe, RIK je donela Rokovnik za vršenje izbornih radnji prema kojem je utvrđeno da se zahtevi državljana R. Srbije za glasanje u inostranstvu primaju najkasnije do 30. maja 2020. (do ponoći, lokalno vreme u R. Srbiji).

Napominjemo da je, shodno propisima, neophodno podneti novu prijavu bez obzira na prijave podnete ranije radi učešća na prethodnim izborima.

Formular za prijavu možete preuzeti OVDE

Popunjen i potpisan formular, zajedno sa kopijom važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije potrebno je dostaviti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Solunu lično, poštom, telefaksom ili na e-mail.

Generalni konzulat Republike Srbije (izbori 2020)

Komninon 4

54624 Thesssaloniki

Telefaks: +30 2310 240 412

E-mail: srbcons@otenet.gr

 

Provera da li je lice upisano u Jedinstveni birački spisak se može izvršiti elektronskim putem preko sledećeg linka: https://upit.birackispisak.gov.rs/

Ukoliko lice nije upisano u Jedinstveni birački spisak, preko Generalnog konzulata Republike Srbije u Solunu može se podneti zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak.

Obrazac zahteva možete preuzeti OVDE.

U tom slučaju, neophodno je podneti istovremeno zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak i zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu.

Generalni konzulat Republike Srbije će, po dobijanju konačnog biračkog spiska od Republičke izborne komisije, uputiti pozive za glasanje. Uslov da bi se biračko mesto otvorilo u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Solunu je da bude najmanje 100 prijavljenih birača.VAŽNO UPOZORENjE – LAŽAN SAJT ZA PRIJAVU ZA GLASANjE IZ INOSTRANSTVA

Nijedan organ države ne stoji iza sajta www.hocudaglasam.com na kom se navodi da građani Republike Srbije koji žive u inostranstvu mogu da ostave svoje lične podatke, kao i kopije ličnih dokumenata, kako bi mogli da se prijave za glasanje za predstojeće izbore.

Posebno je važno upozoriti javnost i sve građane da budu oprezni, jer je zvanična procedura za prijavu građana za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu propisana Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i Uputstvom za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Ta procedura podrazumeva podnošenje ličnog zahteva preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije koji te zahteve propisanim procedurama prosleđuju opštinskim odnosno gradskim upravama prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, nakon čega navedene uprave donose rešenje o upisu podatka u birački spisak da će birač na predstojećim izborima da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu.

Građani moraju biti oprezni kome ostavljaju svoje podatke budući da postoji mogućnost zloupotrebe istih.Obaveštenje za državljane Srbije kojima ističe boravak na teritoriji Grčke

Građani Republike Srbije, koji su se turistički ili drugim poslom zatekli na teritoriji Grčke u trenutku izbijanja pandemije virusa COVID19, a kojima ističe boravak od 90 dana u okviru 180 dana, mogu da produže boravak. Da bi to učinili potrebno je:
 
1. Da nije prekoračen limit od 89 dana u okviru 180 dana;
2. Fotokopija pasoša, strane sa ličnim podacima i strane na kojoj se vidi ulazni pečat
3. Putno osiguranje važeće u Grčkoj za period za kojiko se produžuje boravak (osiguranje je moguće produžiti online ukoliko nije još isteklo)
4. Dve fotografije
5. Izjava overena u KEP-u od strane domaćina gde stanujete, da ste gost kod njega, ugovor o stanu ukoliko iznajmljujete stan, potvrda iz hotela ukoliko ste u hotelskom smeštaju
6. Fotokopija avionske ili autobuske karte kao dokaz da niste mogli da se vratite u Srbiju, odnosno da se vidi da je prevoz otkazan (potvrda iz aviokompanije ili turističke agencije)
7. Taksa u vrednosti 30€ za produženje vize, u policijskoj stanici gde se zahteva produženje se dobije i broj za uplatu
8. Da se poseduje na bankovnom računu novac u količini koja zavisi od toga koliko dana se produžava viza, i to 50€ za svaki dan ostanka (primer: produžavate vizu za 50 dana, 50x50€= 2500€).Potrebno je priložiti izvod iz banke kao dokaz da posedujete dovoljnu količinu novca, a ukoliko se radi o stranoj banci, potrebno je priložiti isečak iz bankomata (ATM) kao dokaz da se novac može podići u Grčkoj

Potrebno je da se obratite policijskoj stanici za strance (Τμήμα Αλλοδαπών) nadležnoj za mesto boravka. Pre odlaska u policijsku stanicu potrebno je telefonski zakazati dolazak, nekoliko dana pre isteka boravka. Neophodno je lično prisustvo i sva dokumentacija mora biti u dva primerka.

Srpski državljani kojima je potrebna pomoć za povratak u Srbiju, mogu se javiti Ambasadi u Atini ili Generalnom konzulatu u Solunu. Istovremeno je potrebno i da se evidentiraju na sajtu Vlade Republike Srbije: www.tackapovratka.rs i popune upitnik u rubrici "Evidentiranje državljana Republike Srbije kojima je potrebna pomoć u vezi sa prevozom u Srbiju".Otvoreni hoteli u Solunu

Hoteli koji će raditi u Solunu od danas, 23.03.20, do kraja aprila za sada su sledeći:

 
 


Opšta zabrana kretanja u R.Grčkoj
Sutra, 23.03.2020, od 6 ujutru u Grčkoj nastupa opšta zabrana kretanja za sve, osim za kategorije koje mogu da se kreću uz posebnu dozvolu i papir!
 
Dozvoljen je odlazak:
 
1. na posao
 
2. Kod lekara
 
3. U prodavnicu
 
4. U apoteku
 
5. U šetnju ljubimca
 
6. Na pumpu
 
7. Kratkoročnu telesnu vežbu
 
Za svaku kategoriju se tačno mora navesti adresa, vreme odlaska i povratka. Svi uz sebe moraju imati ličnu ispravu i poseban papir koji popunjavaju sa svrhom izlaska.
 
Svi koji idu na posao moraju imati i poseban dokument sa posla. Forma koju svako mora da popuni pre izlaska se nalazi online.
 
Osim ove forme moze se poslati i SMS s tačnim podacima razloga svog izlaska i putanje, kao i vremena kretanja.
 
Kazna za krsenje pravila je 150 eura.
 
Formu za pojedinačne slučajeve izlaska možete naći ovde, a objašnjenje ovde.
Besplatan SMS šaljete na broj 13033, samo sa grčkih brojeva.


Korona virus - Propisi i akti Vlade R.Srbije
- Odluka Vlade R.Srbije o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u R.Srbiju, od 19.03.2020.
 
Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u R.Srbiju - u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.
 
- Uredba o merama za vreme vanrednog stanja
 
Dopuna 19.03.2020, članom 4a se propisuje zabrana sletanja i poletanja sa aerodroma u R.Srbiji.
 
- Odluka o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću od 19.03.2020.
 
Navedenom Odlukom izmenjen član 4a glasi: ”Državljanima R.Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u R.Srbiji, a koji u R.Srbiju dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijim bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke - određuje se mera karantina i, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, upućuju se na sprovođenje te mere u trajanju od 28 dana - u objekat vojne ustanove ”Morović”, Šid i Miratovačko polje.
 
 
 
Više informacije možete dobiti ovde.


MOGUĆNOST ULASKA U R. BUGARSKU ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE

19. marta u 24:00 časa stupa na snagu odluka Ministra zdravlja R.Bugarske, kojom se, do 17. aprila 2020. godine, privremeno zabranjuje ulazak u R. Bugarsku svim državljanima trećih zemalja, na svim graničnim prelazima, za sva prevozna sredstva, uključujući vazduhoplovna, pomorska, železnička i drumska.Izbori za narodne poslanike – prekidanje radnji u sprovođenju izbora

U skladu sa članom 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koju je danas donela Vlada R.Srbije, prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, raspisanim za 26.april 2020.godine.

Republička izborna komisija, kao organ koji sprovodi postupak izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, donela je odluku o prekidu izbornih radnji, za vreme dok traje vanredno stanje, s tim da će se izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviti u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja.Konferencija u okviru Četvrte naučne međunarodne naučne konferencije Svetogorskog ognjišta (7-9.12.2019.)

U Solunu i Beogradu se održava više aktivnosti u okviru programa proslave 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhiepiskopa, pod nazivom „Svetogorski i hilandarski monah Sveti Sava – prvi arhiepiskop srpski“.

Organizatori programa su nedobitna organizacija „Svetogorsko ognjište“ (Svetogorski centar /Αγιορειτική Εστία / Mount Athos Center) iz Soluna (čiji su osnivači Grad Solun i Sveštena zajednica Svete Gore Atonske) i Fondacija „Zadužbina Svetog manastira Hilandara“ iz Beograda (čiji je osnivač Sveti manastir Hilandar). Program se odvija u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Društvom prijatelja Svete Gore iz Beograda.

Inicijativu za organizaciju programa pokrenuo je arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara, kao član Upravnog odbora „Svetogorskog ognjišta“ i predsednik Upravnog odbora Fondacije „Zadužbina Svetog manastira Hilandara“. Budući da je arhimandrit Metodije u tom trenutku bio predstavnik Svete Gore u upravi „Svetogorskog ognjišta“, inicijativa je potekla iz okrilja ove organizacije, kao opšti svetogorskog doprinos u obeležavanju velikog jubileja srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve i monaške zajednice Svete Gore.

Imajući sve ovo u vidu osmišljen je program kojim će se kroz naučne, umetničke, kulturne i duhovne sadržaje obeležiti 800 godina od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve predstavljanjem duhovnog i kulturno-istorijskog doprinosa i uloge Svete Gore Atonske u duhovnom razvoju i delima Svetog Save Srpskog, uz osvetljavanje njegove ličnosti kao svetogorskog i hilandarskog monaha i kasnije prvog arhiepiskopa srpskog.

Program obuhvata sledeće događaje i aktivnosti:

Izložba „Sveti Sava, Svetogorac i Hilandarac. Savremeni umetnički izraz.“

Jednodnevna konferencija u okviru Četvrte naučne međunarodne naučne konferencije Svetogorskog ognjišta (7-9.12.2019), 09.12.2019, sala Stefanos Dragumis, Muzej vizantijske kulture, Solun

Naučna tribina, 12.12.2019, Svečana sala SANU, Beograd

 

Međunarodni naučni odbor programa čine:

Jeromonah Nikodim Lavriotski, potpredsednik Upravnog odbora Svetogorskog ognjišta

Arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara, član-zamenik Upravnog odbora Svetogorskog ognjišta

Geronda Simeon Dionisijatski, član Upravnog odbora Svetogorskog ognjišta

Kriton Hrisohoidis, direktor emeritus Instituta za istorijska iistraživanja Nacionalne helenske istraživačke fondacije

Mirjana Živojinović, akademik, SANU

Srđan Pirivatrić, istoričar, naučni saradnik, Vizantološki institut SANU

Angeliki Delikari, docent za srednjovekovnu istoriju slovenskih naroda na Odeljenju za istoriju i arheologiju Aristotelovog fakulteta u Solunu

Dimitrios Salpistis, počasni direktor Svetogorskog ognjišta

Anastasios Duros, direktor Svetogorskog ognjištaFinansijski vodič za povratnike

Narodna banka Republike Srbije izradila je Finansijski vodič za povratnike, u cilju boljeg informisanja naših građana koji žele da se vrate u Republiku Srbiju. Cilj ovih aktivnosti jeste da se na jednom mestu, jednostavno i sveobuhvatno, pruže informacije u vezi sa većinom pitanja iz oblasti deviznog poslovanja koje su značajne za povratak naših građana iz inostranstva, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.

Finansijski vodič možete preuzeti ovde.Poseta Pravno Birotehničke škole "Dimitrije Davidović" iz Zemuna

U okviru projekta „Moderna poslovna administracija između Srbije i EU” učenici Pravno Birotehničke škole su posetili Konzulat R. Srbije u Solunu. Projekat je finansirala Evropska komisija, tehnička saradnja na njegovom ostvarivanju je vođena sa Fondacijom Tempus, nacionalnom organizacijom za Erazmus+ projekte u Republici Srbiji, a o potrebama učesnika mobilnosti u samoj Grčkoj je brinula partnerska organizacija, Centar za celoživotno učenje „Ipodomi“ iz Soluna.Međunarodni sajam turizma „Philoxenia“ 2019.

U okviru Međunarodnog sajma turizma „Philoxenia“ u Kongresnom centru „Velidio“ održaće se Drugi grčko-srpski turistički forum 8 i 9. novembra o.g, u Solunu, a na kojem će biti promovisana Srbija kao turistička destinacija.Dan primirja, 11.11.2019.

U Srbiji i svetu se obeležava Dan primirja, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

Primirje u Prvom svetskom ratu je potpisano na današnji dan 1918. godine u šumi kod francuskog grada Kompjenja, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, i bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju, 28. juna 1919. godine.

 Izložba Svetog Save, Svetogorca i Hilandarca

U organizaciji Svetogorskog centra i Zadužbine manastira Hilandar koja donosi savremene umetničke predstave Svetog Save, sinoć je otvorena izložba povodom obeležavanja osamstogodišnjice rukopoloženja Svetog Save, Svetogorca i Hilandarca, za prvog Arhiepiskopa srpskog (1219 – 2019), kao deo programa proslave jubileja koja će se odvijati u Solunu i Beogradu.

Izložbu je otovrio gradonačelnik Soluna Konstantinos Zervas, u galeriji Svetogorskog centra, na svečanosti je prisustvovao zvanični predstavnik Patrijarha srpskog Njegovo Preosveštenstvo Episkop niški G. Arsenije, Patrijarha carigradskog- Visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Manastira Hilandara i Sveštene opštine Svete Gore – jeromonah Georgije Vatopedski.

Izložba se sastoji od radova sledećih radionica i umetnika: Ikonografska radionica Kelije Svetog Nikolaja – Burazeri, Radionica Manastira Makrinos, Radionica Kelije Svetog Grigorija Palame, jeromonah Anastasije, Kelije Svetog Jovana Preteče – „Dionisije iz Furne“ Manastira Kutlumuša, Jorgos Kordis, Konstaninos Vafijadis, Janis Masteropulos, Jeremija, Miomir Bucalo, Aleksandar Deroko (†), Lj. Đurđević, Zoran Graovac, Snežana Jovčić-Olđa, Goran Jović, Miroslav Lazović, Todor Mitrović, Jovanović Pale, Branislav Petrić, Vanja Sapundžieva, Nikola Šarić, Svetislav Stankov

Kustos izložbe je Anastasios Duros, direktor Svetogorskog centra.

Izložba će trajati od 5. novembra. do 14. decembra 2019. u Solunu, a nastavak izložbe je planiran januara 2020. u Beogradu.Obaveštenje o donetim Odlukama o sufinansiranju projekata

Obaveštavamo da su 19.juna 2019.godine donete Odluke o finansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. Odluke možete preuzeti na sledećim linkovima:

- Odluka dijaspora

- Odluka regionUpis đaka u prvi razred Dopunske škole ''Sveti Sava''u Solunu, Kateriniju i Leptokariji

U toku je upis đaka u prvi razred Dopunske škole ''Sveti Sava''u Solunu, Kateriniju i Leptokariji. Upisuju se budući prvaci koji imaju srpsko poreklo i kreću u prvi razred u redovnoj školi.

Na upis je potrebno poneti bilo koji detetov srpski dokument, ukoliko postoji, ukoliko ne, onda grčki pasoš.

Termini kada se vrši upis su:

- Subota, 15.06. 10:00-16:00, Centar za permanentno obrazovanje, Egnatia 132

- Subota, 22.06. 11:00-12:30 GK Solun, Komninon 4

- Nedelja, 16.06. 12:30-16:00 14.OŠ Katerini

- Nedelja, 16.06. 17:30-19:00 1. OŠ Leptokarija

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u navedenim terminima, javite se putem elektronske pošte na adresu: dzoganovicana@gmail.comSedmi po redu Festival višejezičnosti

Sedmi po redu Festival višejezičnosti održan je od 13.05. do 19.05.2019. u Solunu.Prezentacija Beograda i Srbije u Solunu

U Mediteranean Palas hotelu u Solunu 13.05.2019. Turistička organizacija Beograda i Srbije zajedno sa TO Niš, TO Vojvodina, TO Leskovac, TO Soko Banja, Grad Mionica i predstavnikom Air Serbia u Solunu, a u organizaciji Tourism Plus i GK RS Solun, održala prezentaciju Beograda i Srbije uz prigodan program narodnih igara iz Srbije folklornog ansambla „Sveti Đorđe“ iz Beograda.

Osim turistički predstavnika i saradnika, prisutni su bili i predstavnici grada zamenik guvernera za turizam A. Tanos, gradonačelnik Soluna J. Butaris, zamenik gradonačelnika za ekonomska pitanja A.Angelidu Polihroniadu, predstavnici medija i privrednih komora.

Road Show 12-19/05/2019:

13/05- White Tower, Mediterranean Palace, Solun

14/05- Mediterranean Cosmos, Solun

16/05 & 17/05- Shopping Mall Athens, Atina

18/05 & 19/05- LarisaDan pobede nad fašizmom

Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu obeležava se i kao Dan Evrope imajući u vidu da je savremena Evropa zasnovana na osnovnim principima i načelima koje su vodili borce protiv nacizma i fašizma – na principima mira, razumevanja, tolerancije i saradnje.

Tim pre Dan pobede predstavlja priliku da se odavanjem počasti stradalima istakne opredeljenje za očuvanje tekovina ostvarenih tom pobedom.Potpisan Memorandum o osnivanju Inicijalnog organizacionog komiteta za organizaciju EP 2028. i SP 2030. u fudbalu

Na sastanku kvadrilaterale Grčke, Rumunije, Bugarske i Srbije u Solunu potpisan Memorandum koji pruža okvir za podnošenje zajedničkih kandidatura za EP i SP u fudbalu.

Na sastanku kvadrilaterale u Solunu - Ministri omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić, Bugarske Krasen Kralev, Rumunije Konstantin Bogdan Matei i zamenik ministra sporta Grčke Jorgos Vasilijadis potpisali su Memorandum o osnivanju Inicijalnog organizacionog komiteta za podnošenje zajedničkih kandidatura za Evropsko prvenstvo 2028. i Svetsko prvenstvo 2030. godine u fudbalu.Izložba “Prvi svetski rat u očima dve slikarke: Karavija i Petrović” u Solunu

Dve žene, srpkinja Nadežda Petrović i grkinja Talija Flora-Karavija, učestvovale su u balkanskim ratovima i kao medicinske sestre i kao slikarke. Neposredni kontakt sa nasiljem i posledicama rata koje su doživele radeći u bolnicama dao je njihovim slikama jedan poseban karakter. Karakter koji se izgrađuje ženskim očima i sadrži osetljivost prema ratu, ljudskoj aktivnosti koja je do tada pripadala isključivo muškom svetu.

Organizacija: Muzej makedonske borbe u Solunu u saradnji sa Nacionalnim istorijskim muzejom u Atini, Narodnim muzejom u Beogradu, Istorijskim muzejom Srbije u Beogradu i Trećim korpusom Vojske Grčke.

Urednici: dr Stavrula Mavrojeni, vanredni profesor i direktora Centra za istraživanje makedonske istorije i dr Dušica Bojić, direktor Istorijskog muzeja Srbije.

Izložba će trajati od 29. marta do 30. juna.Ceremonija obeležavanja 100 godina od proboja Solunskog fronta

U sklopu boravka u Grčkoj (27.-30. septembar.), posle ceremonija polaganja venaca na Krfu i ostrvu Vido, delegacija Republike Srbije, koju je predvodio, lični izaslanik predsednika Republike Srbije, generalni sekretar Nikola Selaković, boravila je u Solunu od 28-29. septembra. U sastavu delegacije na ceremoniji u Solunu, bili su i ministar odbrane, Aleksandar Vulin, kao i gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević. Vojni deo delegacije je predvodio brigadni general Jelesije Radosavljević. Ceremoniji su prisustvovali i ambasador Republike Srbije u Grčkoj, Dušan Spasojević i generalni konzul u Solunu, Siniša Pavić.

Dana 29. septembra, na savezničkom vojničkom groblju Zejtinlik, održana je ceremonija obeležavanja 100. godišnjice proboja Solunskog fronta, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Na početku zvanične ceremonije, posle minuta ćutanja i intoniranja himni, lični izaslanik, Nikola Selaković održao je govor u kome je istakao značaj te faze naše istorije i svetlog primera boraca iz Prvog svetskog rata za sadašnje generacije.

Vence su, sa srpske strane, položili: u ime Republike Srbije, lični izaslanik, Nikola Selaković, u pratnji ministra odbrane, Aleksandra Vulina i i gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića, u ime vojske, brigadni general Jelesije Radosavljević, sa pratećom delegacijom, a sa grčke, pomoćnik ministra odbrane Republike Grčke, Marija Kolja Caruha. Vence su, takođe, položili predstavnici saveznika (Francuske-državni sekretar zadužen za memorijale i boračka pitanja, Ženevjev Darijesek (Genevieve Darrieussecq), generalni konzul Ruske Federacije i počasni konzuli Velike Britanije i Italije), kao i udruženja za negovanje tradicije zemalja pobednica. Posle polaganja venaca održan je prigodni umetnički program. Nakon polaganja venaca na ostalim savezničkim grobljima, naša državna delegacija je učestvovala u ceremoniji pred spomenikom na francuskom delu groblja, gde je Francuska bila predstavljena na nivou državnog sekretara.

Sutradan 30. septembra, na ceremoniji na Polikastru, vence su položili: u ime Vlade Republike Srbije, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Negovan Stanković a, u ime Vojske Republike Srbije, brigadni general Jelesije Radosavljević, sa pratećom delegacijom i vojnim izaslanikom u Atini, ppuk. Draganom Petkovićem. Ispred konzulata bila je prisutna konzul Dragana Glišić.

Pored toga, u organizaciji regiona Centralne Makedonije, Mitropolije Neapolis Stavrupulis i Udruženja opština severne Grčke, 29. septembra u okviru programa obeležavanja jubileja (a u kojem je kao gost organizatora učestvovali i Njegova Svetost patrijarh srpski g. Irinej i vaseljenski patrijarh Nj.S.V. Vartolomej), ambasador Republike Srbije u Grčkoj, Dušan Spasojević (u pratnji generalnog konzula Republike Srbije u Solunu, Siniše Pavića), prisustvovao je svečanoj večeri a, sutradan 30. septembra, i prepodnevnom delu ove manifestacije (kojoj su, sa grčke strane, prisustvovali alternativni ministar za ekologiju, Sokratis Famelos, pomoćnik ministra odbrane Republike Grčke, Marija Kolja Caruha i državna sekretarka u Ministarstvu Makedonije i Trakije, Katarina Notupulu).Obeležen Dan pobede nad fašizmom - 9.maj

Na spomen obeležju iz Drugog svetskog rata (koji se nalazi u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku) organizovano je obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svestskom ratu. U skladu sa dugogodišnjom praksom, ova ceremonija je organizovana u saradnji sa grčkim vlastima i predstavnicima konzularnog kora, i predstavljala je deo ukupnih aktivnosti na obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u II sv. ratu.

Generalni konzul S. Pavić prisustvovao je ceremoniji polaganja venaca na spomen obeležju iz Drugog svetskog rata u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku.

Ceremoniji su sa grčke strane prisustvovali (i položili lovorove vence) predstavnici: Vlade RG, Periferije Centralne Makedonije (zamenica guvernera, gđa V. Patulidu), grada Soluna, opštine Ambelokipi – Menemeni,kao i generalni konzuli RF i Kipra u Solunu, (koji su, sa svoje strane, takođe položili vence), kao i jedan broj naših i ruskih građana koji žive i borave u regionu severne Grčke.

U skladu sa dugogodišnjom praksom, u ceremoniji polaganja venca je, sa generalnim konzulom, učestvovao i čuvar Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, g. Đorđe Mihajlović (što je, ovaj čin, tradicionalno, učinilo dodatno zanimljivim prisutnima).

Ceremonija je okončana intoniranjem himni Srbije i Grčke od strane orkestra Vojske RG.

U nastavku ceremonije organizovano je polaganje venaca i pred spomenikom ruskim palim borcima (koji se, takođe, nalazi u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, u neposrednoj blizini), kojoj je GK S. Pavić, takođe, prisustvovao (i, u skladu sa ranijom praksom, položio venac).

Ove godine, završna ceremonija održana je pred novim spomenikom grčkim palim borcima, gde predstavnici konzulata nisu polagali vence (izuzev GK Kipar).

Ceremonijama u pratnji GK S. Pavića prisustvovala i konzul D. Glišić.Konzularni kor na izložbi o Nikoli Tesli

U sklopu aktivnosti GK S. Pavića, u svojstvu doajena konzularnog kora, u saradnji sa Muzejom tehnologije i istraživačkim centrom „Noises“ u Solunu, 4. marta, organizovana je poseta konzularnog kora izložbi „Nikola Tesla - Čovek koji je otkrio budućnost“.

U koordinaciji sa Ambasadom RS u Atini ambasador RS u Grčkoj D. Spasojević, svojim prisustvom, uveličao je ovaj skup.

Takođe, skupu su prisustvovali predstavnici konzularnog kora, na čelu sa GK SAD, direktor i predsednik „Noises“-a, GK RS i konzul RS u Solunu.

Rečima zahvalnosti na ovakvoj poseti muzeju, prisutnima se prvi obratio predsednik „Noises“-a, M. Sigales, kojom prilikom je izneo kratki istorijat ove ustanove, naglasivši da je ona najveći istraživački centar na Balkanu. Potom se prisutnima obratio GK S. Pavić, ističući zadovoljstvo što se ukazala prilika da se u adekvatnoj ustanovi, prikaže lik i delo srpskog naučnika i pronalazača, čija dostignuća zadužuju čitavo čovečanstvo.

Posle pozdravnih govora prisutni su obišli stalnu postavku muzeja „Tehnika i nauka stare Grčke“.

Vođenje izložbe nastavljeno je prikazom petnaestominutnog filma o liku i delu Nikole Tesle, kao i detaljnijim objašnjenjima kustosa muzeja o interesantnim momentima iz života i stvaralačkog rada slavnog naučnika.

Značajnu pažnju izazvao je Teslin toranj, koji je za potrebe izložbe postavljen u holu muzeja, visine 4,5 metara, gde je pored vizuelnog efekta dočaran i zvučni efekat, sa kojeg su se, u jednom trenutku, proizveli zvuci melodije srpskog kola.

Skup je završen prigodnom zakuskom za koju se potrudio domaćin, u srdačnom razgovoru svih prisutnih.Poseta ambasadora RS u Grčkoj Dušana Spasojevića Solunu

Tokom posete Solunu i severnoj Grčkoj, (04. do 06. o.m.) ambasador RS u Grčkoj, g. Dušan Spasojević (u pratnji GK RS u Solunu, S. Pavića) je 05. o.m. imao niz sastanaka na temu perspektiva bilateralne ekonomske saradnje. Sastanke su inicirali i prisustvovali i predstavnici Grčko-srpske privredne Komore iz Soluna (Kostas Georgakos, predsednik i Branislav –Bane Prelević, generalni sekretar).

U prostorijama Industrijske privredne komore grada, povodom posete Ambasadora, održan je sastanak sa rukovodstvom Komore (g. Masoutis – predsednik i članovi predsedništva) o perspektivama razvoja ekonomskih odnosa sa Srbijom naročito u kontekstu privatizacije solunske luke i pitanja sa tim u vezi.

U nastavku posete, ambasadora i delegaciju u njegovoj pratnji, kao i rukovodstvo Komore, u sedištu Privredne Komore malih i srednjih preduzeća primio je Predsednik, g. Mihalis Zorpidis sa saradnicima. Pored razgovora o značaju koji dve strane pridaju razvoju bilateralnih ekonomskih odnosa tokom sastanka, domaćini su izneli, po našem mišljenju izuzetno zanimljive i korisne sugestije i zapažanja u pogledu kretanja grčkih turista u Republici Srbiji i probleme sa tim u vezi (o čemu javljamo odvojeno) ističući svoje zadovoljstvo brojem srpskih turista koji svake godine posećuju (naročito severnu) Grčku, ali i spremnost da rade na uravnoteženju balansa upućivanjem većeg broja grčkih turista u Srbiju. Završni sastanak održan je u sedištu Udruženja izvoznika severne Grčke, gde je, pored razgovora o ukupnim ekonomskim odnosima (sa g. Kiriakis Loufakisom – predsednikom i članovima predsedništva), sastanak bio prilika da Udruženje i Grčko Srpska privredna komora iz Soluna potpišu Memorandum o saradnji.Konstatovano je obostrano nezadovoljstvo nivoom ukupne ekonomske razmene, koju Udruženje prati, ne samo kroz vrlo detaljnu statistiku, već i istraživanje uzroka za to (među kojima se nezadovoljavajuće stanje infrastrukture nameće kao najvažniji). Istovremeno, istaknuta su dobra iskustva članica udruženja u poslovanju u Srbiji (kako u trgovinskim odnosima, tako i funkcionisanja delova grčkih firmi) što se ogleda, pre svega, u odličnom ambijentu i dobrim poslovnim rezultatima.Prijem povodom Dana državnosti

U organizaciji Generalnog konzulata Republike Srbije u Solunu, 14. marta o.g. u prigodnoj sali Met hotela u Solunu, priređen je prijem povodom Dana državnosti R. Srbije.

Prijemu je prisustvovalo stotinak gostiju, među kojima: A. Tzitzikostas, guverner Centralne Makedonije, gradonačelnik Soluna J. Butaris, V. Tektonidu, zamenik generalnog sekretara MIP za ekonomsku i međunarodnu saradnju, general Farmakis, predstavnik ΙΙΙ korpusa grčke vojske, veliki broj generalnih konzula, počasnih konzula i predstavnika opština u unutrašnjosti, kao i političari, predstavnici policije, kulturnih, obrazovnih i privrednih institucija, grčki poslovni ljudi koji posluju sa Srbijom i viđeniji predstavnici srpske dijaspore koji žive i rade u ovom delu Grčke i dr.

Posle intoniranja himni, GK S Pavić se obratio pozdravnim govorom, u kojem je, između ostalog, podvučen značaj državnog praznika uz kratki osvrt na istorijske činjenice koje su presudile da se ovaj dan slavi kao nacionalni dan naše zemlje.

Potom su se skupu obratili A. Tzitzikostas, guverner Centralne Makedonije, uz veoma tople reči upućene S. Paviću za izuzetno ostvareni nivo međusobne saradnje i uzajamnog poštovanja, kao i gradonačelnik J. Butaris, ističući prijateljstvo i istorijske veze srpskog i grčkog naroda.

Prijem je nastavljen prezentacijom vina iz manastira Hilandar i ilustrovanim prikazom rada Grčko-srpske privredne komore u Solunu.

U nastavku programa, gosti su imali priliku da pored razgovora i posluženja (sačinjenog od internacionalnih i nacionalnih specijaliteta), uživaju u klasičnoj muzici, u izvedbi kvarteta sačinjenog od muzičara solunske filharmonije, koji je predvodio Z. Stepić, član državnog Konzervatorijuma u Solunu.Svečani skup u čast srpsko - grčkih Privrednih komora

U povodu objavljivanja predsedničkog dekreta kojim je Grčko-srpskoj Privrednoj Komori sa sedištem u Solunu priznat status međunarodne komore, u prostorijama Generalnog konzulata, 16.o.m, organizovan je, u saradnji sa ovdašnjim Ministarstvom Makedonije i Trakije, i uz učešće Grčko-srpske Privredne Komore iz Atine skup – prezentacija dveju komora sa ciljem afirmacije i unapređenja bilateralne ekonomske saradnje između dve zemlje.

Skup se može oceniti izuzetno uspešnim, pre svega u pogledu odaziva (prisustvovalo oko 60 gostiju – predstavnika diplomatskog kora, grčkih organa (doduše, u smanjenom obimu, zbog instrukcije da se, zbog dana žalosti, zbog katastrofalnih poplava u Atini, ne pojavljuju na javnim skupovima), na čelu sa šefom Biroa MIP R. Grčke u Solunu, D. Papandreu-om i poslovnih ljudi (predsednika bilateralnih komora, vlasnika i direktora firmi). Takođe, aktuelni trenutak (finalizacija privatizacije solunske luke, pojačani značaj koji centralne vlasti u Atini pridaju Solunu i severu Grčke) može se smatrati izuzetno važnim za jačanje aktivnosti na polju ekonomske saradnje.Ministar Dačić razgovarao sa ambasadorom Grčke

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić primio je ambasadora Grčke u Republici Srbiji Elijasa Elijadesa.

Ministar je ponovio izraze svog najdubljeg saučešća povodom poplava koje su zadesile Republiku Grčku i tragično izgubljenih ljudskih života. Izrazio je spremnost Vlade Republike Srbije da pruži pomoć grčkoj strani.

Tokom sastanka istaknuto je zadovoljstvo tradicionalno visokim stepenom bilateralnih odnosa dve zemlje i čestim susretima zvaničnika. Takođe, sagovornici su konstatovali da nas očekuje sledeći sastanak Visokog saveta za saradnju koji bi trebalo da se održi u Beogradu tokom sledeće godine.Obeležavanje Dana primirja, 11.11.2017.

Na spomen obeležju u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku organizovano je polaganje venaca povodom obeležavanja 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

U ime Republike Srbije, venac na spomen obeležje na SVG položio je general-major Želimir Glišović, zamenik komandanta KoV VS (koji se zatekao u Solunu, u okviru redivnih aktivnosti iz oblasti saradnje dve vojske) u pratnji GK Republike Srbije u Solunu, S. Pavića i IO VRS, kap.b.br. G. Arsića i pp VRS S. Glavonića, a potom i prisutni i prisutni predstavnici grčke države - zamenik ministra za razvoj i energiju Sokrates Famelos, izaslanik guvernera Centralne Makedonije, predstavnici vojske, gradonačelnik Soluna J. Butaris, članovi diplomatskog kora i udruženja za negovanje tradicija I svetskog rata. Prisustvovao je i predstavnik Mitropolije Neapoli i Stavropouli.

Po polaganju venaca, i odatog minuta ćutanja nastradalima, ceremonija je zaključena intoniranjem himni Srbije i Grčke.

U skladu sa dugogodišnjom praksom, u ceremoniji polaganja venca je, sa generalnim konzulom, učestvovao i čuvar Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, g. Đorđe Mihajlović (što je, po našem mišljenju, ovaj čin, tradicionalno, učinilo dodatno zanimljivim).

Po okončanju ceremonije na srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku, istovrsne ceremonije su održane i na ruskom, francuskom, britanskom i italijanskom vojničkom groblju (u sastavu kompleksa na Zejtinliku), i po prvi put pred grčkim spomenikom, kojima je GK RS u Solunu takođe prisustvovao i položio vence.Izložba Srbija i Grčka – 150 godina borbe za evropski Balkan

U Muzeju Makedonske borbe u Solunu, 14. o.m, otvorena je izložba „Srbija i Grčka – 150 godina borbe za evropski Balkan“, u organizaciji Istorijskog muzeja Srbije, a koja će trajati do 14. oktobra o.g.

Pred velikim brojem posetilaca (među kojima su bili M.K.Caruha, ministarka za Makedoniju i Trakiju, D. Papandreu, šef biroa MIP R. Grčke u Solunu, predsednik Grčko-srpske Privredne Komore iz Soluna, predstavnici svih značajnih kulturnih institucija iz grada Soluna, predstavnici dip. kora, vojske i drugih javnih institucija, kao i više novinara ovdašnjih redakcija), pozdravne govore održali su M.K. Caruha, S. Mavrogeni, direktorka Muzeja Makedonske borbe, D. Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije i S. Pavić, GK RS u Solunu.

Govornici su, u svom obraćanju, istakli zadovoljstvo zbog održavanja navedene izložbe, njenog sadržaja (veliki broj fotografija, dokumenata, knjiga i ostale istorijske građe), kao i zaokruženim hronološkim prikazom prijateljstva između dva naroda koje traje već stotinama godina.

U nastavku ceremonije posetioci su, uz stručna objašnjenja D. Bojić, mogli da razgledaju bogatu izložbu koja svedoči o periodu borbe dva bratska naroda za nacionalno oslobođenje i razvoju odnosa dve države tokom prethodnih decenija.

Predmetna izložba svojim otvaranjem koje je izazvalo veliko interesovanje, sadržajem, prostorom u kome je postavljena i značajem koji su joj pridali organizatori, predstavlja najznačajniji kulturni sadržaj na temu državnopravne istorije dveju država i naroda u ovoj godini.

Dodatni značaj ove izložbe je što se ove godine obeležava i 130. godina postojanja GK Srbije u Solunu.Dan kada su Kneževina Srbija i Kraljevina Grčka potpisale Ugovor o savezu

U subotu, 26. avgusta navršava se 150 godina od kada su Kneževina Srbija i Kraljevina Grčka potpisale Ugovor o savezu.

   

Ovaj Ugovor postavio je temelj srpsko-grčkoj saradnji i predstavljao je pravi izraz vekovnih težnji srpskog i grčkog naroda za slobodom i napretkom.

   

Najumniji ljudi tog doba u obe države: srpski i grčki poslanici u Carigradu, Jovan Ristić i Nikolaos Delijanis, predsednik Vlade Kneževine Srbije i ministar inostranih dela Ilija Garašanin, grčki predsednik Vlade Aleksandros Kumunduros i ministar spoljnih poslova Harilaos Trikupis, odigrali su značajnu ulogu u potpisivanju ovog dokumenta. Vladari Srbije i Grčke, knez Mihailo Obrenović i kralj Đorđe, ratifikovali su Ugovor u oktobru 1867. godine.

   

Ovim povodom, Ambasada Republike Srbije u Atini, Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu i Istorijski muzej Srbije organizovaće izložbe u Atini i Solunu na jesen.

Srpsko-grčki Ugovor o savezu je jedan od najvažnijih dokumenata u odnosima dve države, a potreba za srpsko-grčkom saradnjom u prethodnih 150 godina se samo povećavala. Danas moderne države i primer pravog prijateljstva među narodima, Srbija i Grčka nastavljaju saradnju u zajedničkoj borbi za evropski Balkan.POPLAVE NA HALKIDIKIJU - OBAVEŠTENjE SRPSKIM DRŽAVLjANIMA ČIJA SU VOZILA OŠTEĆENA

Stanje na Halkidikiju, nakon jučerašnje elementarne nepogode koja je pogodila taj deo Grčke, od jutros se normalizuje (kao rezultat poboljšanja vremenskih prilika i napora grčkih vlasti).

U pogledu otklanjanja posledica, najvažnije pitanje je otklanjanje i naknada štete na vozilima.

U vezi sa tim, obaveštavamo sve naše državljane čija su vozila oštećena u jučerašnjim poplavama na Halkidikiju da su grčke vlasti odredile policijsku stanicu u mestu Agios Nikolaos kao nadležnu za izdavanje odgovarajućih potvrda o šteti na vozilima. Takođe, potrebno je napraviti fotografije vozila sa oštećenjima. Ovo su nužne pretpostavke za dalji postupak naplate štete na vozilima. Svakako, taj postupak će zavisiti i od vrste osiguranja, u vezi sa čim je neophodno kontaktirati osiguravajuću kuću u Srbiji.

U slučaju isticanja dodatnih zahteva, zainteresovani se mogu obratiti Generalnom konzulatu, u cilju dobijanja dodatnih informacija.

 

Policijska stanica Agios Nikolaos, Chalkidiki, Sithonia

Adresa: Agios Nikolaos, P.K. 630 78, Chalkidiki

Τ.Κ. 630 78, Άγιος Νικόλαος

T. 23750 32414,

Fax: 23750 31787

T. 23750 32410,

Fax: 23750 31708

T. 23750 32411

T. 23750 32412

 

Saobraćajna policija Poligiros

Adresa: Har. Trikoupi 41, P.K. 631 00 Poligiros

Χαρ. Τρικούπη 41, T.K 631 00, Πολύγυρος

T. 23710 21623

T. 23710 21662, 23710 21660 23710 21661

 

Turistička policija Poligiros, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 41, T.K 631 00, Πολύγυρος

T. 23710 21624,

Fax: 23710 22820

T. 23710 21646, 23710 21647, 23710 21649Poplava na Sitoniji (Halkidiki)

Povodom današnjih događaja izazvanim poplavom nastalom usled obilnih padavina koja je zadesila područje Halkidikija (Sitonija), GK RS, S. Pavić otišao je u mesto Toroni koje je najviše pogođeno i odakle su se, u jutaranjim časovima, javili naši građani koji su tu na letovanju.

Tom prilikom se uverio u ozbiljnost situacije, ali i u činjenicu da padavine polako prestaju. Međutim i dalje pojedini delovi mesta nisu pristupačni. U kontaktu sa lokalnim vlastima dobijena je informacija da se voda polako povlači i da se potpuni prestanak padavina očekuje u toku noći kada bi trebalo da se prilike normalizuju.

Takođe, važna informacija, dobijena od lokalnih vlasti, za sve koji su pretrpeli štetu na vozilima, jeste da će im sutra izdati potvrdu o vanrednoj situaciji koja će koristiti licima kod naplate štete kod osiguravajućih kuća.

Radi eventualnih daljih informacija o nastaloj situaciji, svi zainteresovani, narednih 24 sata, mogu da se obrate na telefon Generalnog konzulata RS u Solunu +30 2310 244 265.Održana VI Džipijada u Grčkoj

U gradovima Seres i Kavala od 12. do 15.05. o.g. održana je Manifestacija VI Džipijada, u organizaciji Kluba „4x4 Justinijana Prima“ iz Lebana.

Manifestacija je odžana uz podršku PKS-RPK Leskovac, Motela „Predejane“ , Turističke organizacije Lebane i grada Leskovca. Manifestacija nije bila takmičarskog već promotivnog karaktera što je u potpunosti ispunila. Maršutom dugom oko 1.355 km prodefilovalo je oko 40 učesnika sa 14 vozila.

Manifestacija je otpočela susretom učesnika sa lokalnim vlastima , predstavnicima Regionalne privredne komore, i Turističke organizacije regiona Kavale. Tom prilikom učesnici su obišli Rupel, utvrđenju iz Drugog Svetskog rata u kom su se Grci borili sa Nemcima, na granici sa Bugarskom. U Seresu su posetili Privrednu komoru Seresa, obišli crkvu Sv. Jovana gde je car Dušan proglašen za Cara, a bio je upriličen i prijem kod Vladike Seresa, i Nigrite.

U daljem toku manifestacije učesnici su obišli Manastir sv. Jovana Preteče čiji je najveći zadužbinar bio upravo car Dušan. U nastavku maršute obišli su Dafni gde se nalazi kula u kojoj je svojevremeno živela Mara Branković. U okviru manifestacije, narednog dana, učesnici su se uputili ka Amfipoliju, arheološkom nalazištu gde je osim obilaska nalazišta upriličen i susret sa čelnicima Opštine i turističke organizacije. Završnica manifestacije bila je u znaku Hilandara. U Uranopolisu su prišli do karaule na granici sa Svetom Gorom, te poslednjeg dana manifestacije obišli Metoh manastira Hilandar gde su se učesnici upoznali sa istorijatom manastira i metoha i uručili prigodne poklone. Manifestaciji je prisustvovao GK g. Siniša Pavić.

Manifestacija je u potpunosti ostvarila svoj osnovni cilj koji je bio promocija bilateralne ekonomske saradnje što se vidi , pre svega, u kontaktu sa lokalnim vlastima, medijima ali i stanovništvom, kojem su u svakom od posećenih gradova pažnju privukle zastave Srbije i Grčke koje su viorile na automobilima.Obeležen Dan pobede nad fašizmom

Generalni konzul položio vence na spomen obeležjima iz Drugog svetskog rata koji se nalaze u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku

Na spomen obeležju iz Drugog svetskog rata koji se nalazi u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, 09. ovog meseca organizovano je obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svestskom ratu. Ceremonija je organizovana u saradnji sa grčkim vlastima i predstavnicima konzularnog kora, i predstavljala je deo ukupnih aktivnosti na obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u II sv. ratu.

Generalni konzul S. Pavić i konzul Dragana Glišić, najpre su, prisustvovali centralnoj manifestaciji u organizaciji grčkih vlasti, ceremoniji polaganja venaca u okviru sedišta III Korpusa grčke vojske.

U nastavku, obavljena je ceremonija polaganja venaca na spomen obeležju iz Drugog svetskog rata u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku.

Ceremoniji su sa grčke strane prisustvovali i položili lovorove vence predstavnici Vlade , Kirijaki Tektonidu, zam. Gen.sek. MIP RG za međunarodne ekonomske odnose, predstavnici vojske General-major - izaslanik komandanta III Korpusa, Periferije Centralne Makedonije, zamenica guvernera, gđa V. Patulidu, grada Soluna, predstavnik opštine Ambelokipi – Menemeni Lazaros Kirizoglu kao i generalni konzul RF u Solunu, A. Šerbačov (koji je, sa svoje strane, takođe položio venac), kao i jedan broj naših i ruskih građana koji žive i borave u regionu severne Grčke.

U skladu sa dugogodišnjom praksom, u ceremoniji polaganja venca je, sa generalnim konzulom, učestvovao i čuvar Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, g. Đorđe Mihajlović , što je, ovaj čin, tradicionalno, učinilo dodatno zanimljivim prisutnima.

Ceremonija je okončana intoniranjem himni Srbije i Grčke od strane orkestra Vojske RG.

Završna ceremonija obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u II sv. ratu organizovana je i pred spomenikom ruskim palim borcima, koji se, takođe, nalazi u sklopu Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, u neposrednoj blizini, kojoj je GK S. Pavić, takođe, prisustvovao i položio venac.Učešće na festivalu „International Mini Basket Festival" u Solunu

U sportskoj hali opštine Termi (Solun), 22.04. o.g. održan je Međunarodni festival „International Mini Basket Festival".

Učesnike su pozdravili predstavnici Opštine, konzul RS u Solunu D. Glišić.

U glavnom programu učestvala su deca iz više (ukupno 7) osnovnih škola iz Srbije, deca iz škola u BJRM i cele Grčke. Pre otvaranja manifestacije, deca iz grčkih klubova su održali i kraći kulturno-umetnički program u čast učesnika.

Predstavnici opštine i konzul D. Glišić su u svojim pozdravnim rečima izrazili izuzetno poštovanje za trud, ali i ukupnu angažovanost organizatora, ali i pokazano interesovanje na strani učesnika, ističući značaj ovakvih manifestacija za upoznavanje pripadnika mlade generacije.

Pobednički pehar (prelazni) koji se tradicionalno predaje najuspešnijim učesnicima (ne samo rezultatski, već na osnovu ukupno pokazanog sportskog duha i fer-pleja) ove godine pripao je našem klubu “Mladost“ iz Zemuna.

Internacionalni Mini Basket je uspešno okončan istoga dana. Manifestacija je u potpunosti ostvarila svoj osnovni cilj – povezivanje dece kroz sport, ali, pre svega, druženje (manifestacija nema takmičarski karakter) i sticanje iskustava prisustva i učešća na međunarodnim takmičenjima.

U tom smislu, organizatori zaslužuju sve pohvale za ideju i uspešnu realizaciju, a učešće naših ekipa smatramo vrednim uloženog truda i vidimo kao svojevrsnu afirmaciju ne samo rada sa najmlađim sportistima u klubovima, već i ukupnog odnosa prema najmlađima u R. Srbiji.Dan nezavisnosti Grčke

Državni praznik Republičke Grčke 25. mart Dan nezavisnosti Grčke, proslavljen je paradama na ulicama širom Grčke. Ovim praznikom Grčka proslavlja izvojevanje nezavisnosti od Otomanskog carstva posle 400 godina vladavine. Učesnici parade su vojne, vatrogasne i policijske snage Grčke kao i učenici gradskih Gimnazija. Paradi u Solunu prisustvovao je generalni konzul Republike Srbije, gospodin Siniša Pavić.Ambasador RS u Grčkoj u radnoj poseti grčkom gradu Florina

U periodu od 20. do 23. marta ove godine, u radnu posetu Solunu, došao je ambasador RS u Grčkoj, g. Dušan Spasojević. U okviru te posete 22/23, u pratnji generalnog konzula RS u Solunu, S. Pavića, obišao je Florinu, grad na tromeđi Grčke, BJRM i Albanije. Cilj ove posete bila je perspektiva bilateralne ekonomske saradnje, kao i postavljanje spomenika u znak sećanja na prisustvo i borbe srpske vojske tokom Prvog svetskog rata u ovom gradu. 

Tom prilikom upriličen je sastanak u prostorijama Privredne komore grada, sa rukovodstvom Komore, gde se govorilo o perspektivama razvoja ekonomskih odnosa Regiona Zapadne Makedonije sa Srbijom.

Pored organizatora, g. Sapalidis Savasa – predsednika Komore Florine, sastanku su prisustvovali i predstavnici Grčko-srpske privredne komore iz Soluna, Kostas Georgakos, predsednik i Branislav –Bane Prelević, generalni sekretar, kao i desetak poslovnih ljudi iz ovog dela Severne Grčke.Video prezentacija Konzulata na Univerzitetu Makedonija u Solunu

Povodom obeležavanja 130 godina od osnivanja Konzulata RS u Solunu, 22. marta na Univerzitetu Makedonija u Solunu, na odseku za Slavistiku, prikazana je prezentacija Generalnog Konzulata od njegovog osnivanja 1887. g. do danas.

Prezentaciji su prisustvovali ambasador RS u Grčkoj, g. Dušan Spasojević i GK RS u Solunu, S. Pavić, konzul RS u Solunu D. Glišić, predsednik Srpsko – grčke privredne komore K.Georgakos, kao i predsednik Odeljenja za Slavistiku na Univerzitetu Makedonija.

Po završetku prezentacije upriličen je dijalog između studenata srpskog jezika i učesnika.Obeležavanje 130 godina od osnivanja srpskog Konzulata u Solunu

U prostorijama Generalnog konzulata RS u Solunu, 20. marta održan je skup konzularnog kora, posvećen obeležavanju 130 godina od osnivanja ovog konzulata u Solunu. Skupu su prisustvovali g. D. Papandreu, direktor Odeljenja za međunarodne odnose MIP R. Grčke, g. S. Pengaz, zamenik gradonačelnika Soluna zadužen za turizam i međunarodne odnose, g. D. Spasojević, ambasador RS u Grčkoj i g. K. Georgakos, predsednik Grčko-srpske privredne komore u Solunu.

Skup je otvorio g. S. Pavić, generalni konzul RS u Solunu, a prisutnim gostima obratio se i ambasador RS u Grčkoj, g. Dušan Spasojević.

Tom prilikom, prisutnima je prikazana video-prezentacija „130 godina od osnivanja Konzulata RS u Solunu“, kao i video-prezentacija „ER Srbija“ koju je održala g-đa Kiki Kolacku, predstavnica te kompanije u Solunu.Srpski film „Enklava“ prikazan u okviru Frankofonije u Solunu

U okviru manifestacije „Mesec Frankofonije“, a kao rezultat saradnje GK RS u Solunu sa GK R. Francuske, uz podršku OMKPNTSS i Filmskog centra Srbije, 21. marta u prostorijama Francuskog kulturnog centra u Solunu organizovana je projekcija filma „Enklava“.

Projekciji je prisustvovao ambasador RS u Grčkoj, g. Dušan Spasojević. Prisutnima su se, pre projekcije, obratili direktor Instituta i generalni konzul RS, u Solunu S. Pavić.

Publiku su činili posetioci - državljani tri države Srbije, Grčke i Francuske. Izbor filma, kao i samo učešće u Manifestaciji, ocenjujemo dobrim, naročito imajući u vidu činjenicu da je u Manifestaciji učešće uzela većina generalnih konzulata u Solunu, a bez izuzetka svi iz neposrednog okruženja.Vesti
Izbori za narodne poslanike - nastavak sprovođenja izbornih radnji
VAŽNO UPOZORENjE – LAŽAN SAJT ZA PRIJAVU ZA GLASANjE IZ INOSTRANSTVA
Obaveštenje za državljane Srbije kojima ističe boravak na teritoriji Grčke
Otvoreni hoteli u Solunu
Opšta zabrana kretanja u R.Grčkoj
Korona virus - Propisi i akti Vlade R.Srbije
MOGUĆNOST ULASKA U R. BUGARSKU ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE
Izbori za narodne poslanike – prekidanje radnji u sprovođenju izbora
Konferencija u okviru Četvrte naučne međunarodne naučne konferencije Svetogorskog ognjišta (7-9.12.2019.)
Finansijski vodič za povratnike
Poseta Pravno Birotehničke škole "Dimitrije Davidović" iz Zemuna
Međunarodni sajam turizma „Philoxenia“ 2019.
Dan primirja, 11.11.2019.
Izložba Svetog Save, Svetogorca i Hilandarca
Obaveštenje o donetim Odlukama o sufinansiranju projekata
Upis đaka u prvi razred Dopunske škole ''Sveti Sava''u Solunu, Kateriniju i Leptokariji
Sedmi po redu Festival višejezičnosti
Prezentacija Beograda i Srbije u Solunu
Dan pobede nad fašizmom
Potpisan Memorandum o osnivanju Inicijalnog organizacionog komiteta za organizaciju EP 2028. i SP 2030. u fudbalu
Izložba “Prvi svetski rat u očima dve slikarke: Karavija i Petrović” u Solunu
Ceremonija obeležavanja 100 godina od proboja Solunskog fronta
Obeležen Dan pobede nad fašizmom - 9.maj
Konzularni kor na izložbi o Nikoli Tesli
Poseta ambasadora RS u Grčkoj Dušana Spasojevića Solunu
Prijem povodom Dana državnosti
Svečani skup u čast srpsko - grčkih Privrednih komora
Ministar Dačić razgovarao sa ambasadorom Grčke
Obeležavanje Dana primirja, 11.11.2017.
Izložba Srbija i Grčka – 150 godina borbe za evropski Balkan
Dan kada su Kneževina Srbija i Kraljevina Grčka potpisale Ugovor o savezu
POPLAVE NA HALKIDIKIJU - OBAVEŠTENjE SRPSKIM DRŽAVLjANIMA ČIJA SU VOZILA OŠTEĆENA
Poplava na Sitoniji (Halkidiki)
Održana VI Džipijada u Grčkoj
Obeležen Dan pobede nad fašizmom
Učešće na festivalu „International Mini Basket Festival" u Solunu
Dan nezavisnosti Grčke
Ambasador RS u Grčkoj u radnoj poseti grčkom gradu Florina
Video prezentacija Konzulata na Univerzitetu Makedonija u Solunu
Obeležavanje 130 godina od osnivanja srpskog Konzulata u Solunu
Srpski film „Enklava“ prikazan u okviru Frankofonije u Solunu
Arhiva vesti