| |     ћирилица | english  
Naslovna
Zamena srpskih vozačkih dozvola za grčke

Dokumentacija uz zahtev podnosi se u Direkciji za transport i komunikacije nadležnoj za vaš region, po osnovu mesta stanovanja.
Potrebna dokumentacija
1. Zahtev – lična izjava u kojoj se navode:
-Podaci o adresi stanovanja.
-Poreski broj (ΑΦΜ).
-Da je vozačka dozvola koja je izdata u Republici Srbiji važeća.
-Da niste nosilac druge vozačke dozvole Grčke ili druge države-članice EU, ili treće zemlje i da vam nije oduzeta od strane bilo kojih vlasti.
-Da li želite da se navede vaša krvna grupa u vozačkoj dozvoli i da li ste saglasni da se sačuva u arhivi vozačkih dozvola Ministarstva za infrastrukturu i transport.
Formular možete naći ovde (υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 Ν.2690/1999).
2. Fotokopija važećeg pasoša.
3. Fotokopija bilo kog važećeg javnog dokumenta kojim se potvrđuje boravak zainteresovanog lica u Grčkoj, kao što je boravišna dozvola, potvrda o dostavljanju dokumentacije za dobijanje boravišne dozvole i dr. U slučaju studenta ili učenika u Grčkoj, koji se već nalazi u zemlji bar šest meseci pod tim svojstvom, umesto navedenog dokumenta potrebno je da dostavi potvrdu fakulteta ili škole kojom se potvrđuje njegov status.
4. Dve lekarske potvrde, od lekara opšte prakse i od oftamologa, kao i fotokopije priznanica o lekarskim uslugama. Lekarske potvrde se dobijaju od lekara državnih bolnica ili privatnih lekara koji su registrovani. Imena tih lekara možete pribaviti preko Direkcije za transport i komunikacije nadležne za vaš region (na osnovu mesta stanovanja).
5. Zahtev za štampanje vozačke dozvole. Formular možete naći ovde ( Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης).
6. Tri novije fotografije veličine kao za pasoš, od kojih se jedna dostavlja Direkciji za transport i komunikacije i ostale lekarima.
7. Dokaz o uplati iznosa za izdavanje vozačke dozvole (Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας).
8. Dokaz o uplaćenoj taksi u korist TSA po kategorijama vozačkih dozvola (Καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία).
9.  Dokaz o uplati iznosa za štampanje vozačke dozvole (Εκτύπωση άδειας οδήγησης).
Napomena: U vezi sa tačkama 7. 8. i 9. plaćanje se obavlja elektronskim putem preko e-paravolo ili poreskih službi. Sve dodatne informacije možete dobiti u Direkciji za transport i komunikacije nadležnoj za vaš region, po osnovu mesta stanovanja.

Tekst Zakona o potvrđivanju Sprorazuma o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola na srpskom jeziku možete pogledati ovde, a Ministarsku odluku na grčkom jeziku možete pogledati ovde.Konzularne usluge
Zamena srpskih vozačkih dozvola za grčke
Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari