| |     latinica | english  
Насловна
Замена српских возачких дозвола за грчке

Документација уз захтев подноси се у Дирекцији за транспорт и комуникације надлежној за ваш регион, по основу места становања.
Потребна документација
1. Захтев – лична изјава у којој се наводе:
-Подаци о адреси становања.
-Порески број (ΑΦΜ).
-Да је возачка дозвола која је издата у Републици Србији важећа.
-Да нисте носилац друге возачке дозволе Грчке или друге државе-чланице ЕУ, или треће земље и да вам није одузета од стране било којих власти.
-Да ли желите да се наведе ваша крвна група у возачкој дозволи и да ли сте сагласни да се сачува у архиви возачких дозвола Министарства за инфраструктуру и транспорт.
Формулар можете наћи овде (υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 Ν.2690/1999).
2. Фотокопија важећег пасоша.
3. Фотокопија било ког важећег јавног документа којим се потврђује боравак заинтересованог лица у Грчкој, као што је боравишна дозвола, потврда о достављању документације за добијање боравишне дозволе и др. У случају студента или ученика у Грчкој, који се већ налази у земљи бар шест месеци под тим својством, уместо наведеног документа потребно је да достави потврду факултета или школе којом се потврђује његов статус.
4. Две лекарске потврде, од лекара опште праксе и од офтамолога, као и фотокопије признаница о лекарским услугама. Лекарске потврде се добијају од лекара државних болница или приватних лекара који су регистровани. Имена тих лекара можете прибавити преко Дирекције за транспорт и комуникације надлежне за ваш регион (на основу места становања).
5. Захтев за штампање возачке дозволе. Формулар можете наћи овде ( Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης).
6. Три новије фотографије величине као за пасош, од којих се једна доставља Дирекцији за транспорт и комуникације и остале лекарима.
7. Доказ о уплати износа за издавање возачке дозволе (Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας).
8. Доказ о уплаћеној такси у корист ТСА по категоријама возачких дозвола (Καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία).
9.  Доказ о уплати износа за штампање возачке дозволе (Εκτύπωση άδειας οδήγησης).
Напомена: У вези са тачкама 7. 8. и 9. плаћање се обавља електронским путем преко е-параволо или пореских служби. Све додатне информације можете добити у Дирекцији за транспорт и комуникације надлежној за ваш регион, по основу места становања.

Текст Закона о потврђивању Спроразума о међусобном признавању возачких дозвола на српском језику можете погледати овде, а Министарску одлуку на грчком језику можете погледати овде.Конзуларне услуге
Замена српских возачких дозвола за грчке
Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари